Werkwijze taxatie aanvragen:

Stap 1

U vult het contactformulier in.

Stap 2

De taxateur neemt BINNEN 1 WERKDAG telefonisch contact met u op voor het maken van een
taxatie afspraak en stellen met u het doel van de taxatie vast.

Stap 3

Vervolgens zal de taxateur op de afgesproken datum en tijd uw woning taxeren.

Stap 4

Uiterlijk vijf werkdagen na het bezoek aan de woning zal de taxateur u het taxatierapport in tweevoud
toesturen.

Vissers Makelaardij

Vissers Makelaardij is aangesloten bij de makelaarsbrancheorganisatie LMV en staat vermeld in het
makelaars / taxateurs register NRVT. Het taxatierapport voldoet altijd aan de
eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte, vastgesteld door het
Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en Commercieel Vastgoed model 2002.1

Waarop letten wij bij een taxatie?

Als het doel van uw taxatie u duidelijk is, dus als u weet welke waarde u vast wilt laten stellen, dan
komen wij op afspraak bij u langs. De volgende punten nemen wij daarbij in ogenschouw.

Rondgang door uw woning

Tijdens de rondgang door het pand let onze taxateur op:

Gegevens over uw woning

Wij willen ook zo veel mogelijk gegevens over uw huis inzien. Bijvoorbeeld uw eigendomsbewijs, de
kadastrale gegevens en eventuele (bouw)tekeningen. Het is zaak dat u die klaar heeft liggen als wij u
bezoeken. Want hoe meer informatie wij hebben, des te nauwkeuriger kunnen wij de waarde waarin u
geïnteresseerd bent bepalen.

Gemeente en Kadaster

Tevens verrichten wij een kadastraal onderzoek. Hierbij gaan wij na of wat wij in uw woning en
eventueel het omliggende perceel hebben gezien in overeenstemming is met de gegevens zoals die
bekend zijn bij het Kadaster. In verband met bijvoorbeeld rechten van derden of beperkingen die op
het pand rusten is dat zeer belangrijk.

Marktsituatie

Ook de markt heeft invloed op de waardebepaling. Als u uw huis te koop aanbiedt in een periode met
een groot huizenaanbod en weinig geïnteresseerden dan zal het taxatiebedrag lager zijn. Andersom, bij
een klein aanbod en een grote vraag, valt de waardebepaling hoger uit.

Taxatierapport

Nadat met bovengenoemde punten rekening is gehouden komt een waarde tot stand. Die wordt
vastgelegd in een taxatierapport dat u kunt gebruiken voor het taxatiedoel dat u voor ogen had. De
waarde in het rapport blijft echter een schatting, want de markt is voortdurend in beweging en kan dus
plotseling veranderen. En dat heeft uiteraard invloed op de waarde.