TAXATIES VAN ONROEREND GOED

De waarde van onroerend goed is afhankelijk van verschillende marktomstandigheden. De hoogte van de hypotheekrente, fiscale maatregelen van de overheid, de economische groei etc. bepalen de waarde van onroerend goed. Met andere woorden de waarde van onroerend goed is afhankelijk van de huidige en de te verwachten marktomstandigheden.

Bedrijfspanden, woningen ,winkels, appartementen en kantoren hebben ieder hun eigen specifieke kenmerken.

Goede actuele informatie is onontbeerlijk.

Onze opleiding, permanente educatie en ervaring staat daar garant voor. Onze taxateur is ingeschreven in het NRVT register.

De banken stellen als eis dat alleen een geregistreerde taxateur een taxatierapport mag uitbrengen dat bestemd is voor financiering van woonruimte.

Wij leggen de bevindingen vast in een gedegen taxatierapport, opgesteld volgens de richtlijnen van de brancheorganisatie, welke u kunt gebruiken o.a. voor:

Vraag om een gedegen taxatie door een vastgoedexpert.